Stranka Z.DEJ se je pri snovanju svojega programskega kompasa ukvarjala s temeljnim vprašanjem, kako iskati ravnovesje med kakovostnim razvojem (industrije), ki nedvomno prinaša koristi za človeka in med ohranjanjem okolja, ki je predpostavka človekovega obstoja in posledično temelj obstoja industrije ter ekonomskega razvoja.

S tem v mislih trdimo, da je trikotnik človek – okolje – razvoj nedeljiv sistem in da naše programske zahteve ne morejo biti utemeljene samo na okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega delovanja postavljamo trajnostni pravični razvoj za vse prebivalke in prebivalce Slovenije (in širše).

Pri uresničevanju našega programa smo zavezani slednjim vrednotam in načelom: