NARAVA. ZDRAVJE. SVOBODA

/ Z. DEJ ! /

Razdvojenost. Nepotizem. Cinizem. Brezsramna igra elit. Klientalizem. Rasizem. Podpihovanje sovraštva. Teptanje kulture. Izganjanje temeljnih človekovih pravic. Strahovladje. Zaničevanje. Načrtno blatenje medijev in premišljena degradacija javne besede. 

Živimo v času, ki je onkraj dvoma neprizanesljiv nekdaj svetim in nedotakljivim postulatom moderne države. Živimo v času, ki je na preizkušnjo postavil naše temeljne vrednote in zasejal dvom v iskrenost in trdnost naših medsebojnih odnosov. Živimo v času smrtonosnega virusa. Živimo v času, ki spodbuja razdor in postopen razkroj našega družbenega tkiva. In živimo v času umiranja našega planeta.

Zato sem pobudnik ustanovitve nove zelene stranke in svoj uvod posvečam temeljnim maksimam Stranke zelenih dejanj – krajše Z.DEJ  . Želim biti prozorno jasen in nedvoumen, katere osnovne limite so za zame in za naše člane nedopustne kršenja.

1. SVOBODA - Z.DEJ

Prvič,
Svoboda.
"Svoboda je vedno le svoboda tistega, ki misli drugače."
(Rosa Luxemburg)

V Stranki zelenih dejanj mislimo svobodo. Zavzemamo se za svobodo gibanja,  svobodo izbire, za svobodno misel in za svobodo govora. Verjamemo, da so neodvisni mediji nepogrešljiva četrta veja oblasti. Neredko tudi nas preveva strahospoštovanje do predstavnikov medijev, predvsem mene, ki nosim težek nahrbtnik preteklosti. Strah me je, kaj boste mediji napisali o maketi, Magni, Letališču Maribor, SMCju, o moji posvojeni punčki, o mojem magisteriju. Strah me je, a ta strah mora biti meni lasten. Ta boj mora biti meni lasten. Svoboda govora in pravica ter dolžnost predstavnikov medijev je, da v korist javnosti zapišejo moje napake, ki jih gotovo imam kot vsak od nas. Pravica kulturnikov je, da svobodno izražajo svojo kritično misel. Kar nekaj kulturnikov sem povabil tudi danes, da skupaj ustvarjamo ta kongres. Brez cenzure, za honorar, za svobodo javne besede. 

Namreč, če bomo umu dali svobodo za javno dobro, potem bo um prevladal, je povedal že Kant. In če Slovenija danes kaj pogreša sta to razum in razumske odločitve. Posebej v politiki.

Za svobodo - kdaj, če ne `zdej`?

2. DEMOKRACIJA - Z.DEJ

Drugič,
demokracija.
Demokraciji se ne smemo odreči.

V Stranki zelenih dejanj – Z.DEJ živimo demokracijo. Verjamemo v jasno delitev izvršne, zakonodajne in sodne oblasti. Nismo za kupovanje glasov v Državnem zboru. Ne verjamemo v utišanje nepovezanih poslancev ter neustavno odvzemanje glasov, ker le-ti niso »naši«. Ne verjamemo v to, da je nek minister za potrebe nekega glasovanja lahko tudi poslanec in kasneje spet minister za nemo izvrševanje navodil predsednika vlade. Ne verjamemo v lažno demokracijo. Zahtevamo neodvisno sodstvo. Prepričani smo, da EU potrebuje evropske javne tožilce tudi iz Slovenije. EU spoštuje in potrebuje našo stroko. Predani smo spoštovanju temeljnih demokratičnih postulatov na čelu s spoštovanjem temeljnih človekovih pravic. 

Za demokracijo - kdaj, če ne `zdej`?

3. STRPNOST - Z.DEJ

Tretjič,
strpnost.
Izkorenimo politični antagonizem!

V Stranki zelenih dejanj – Z.DEJ živimo strpnost. V strpnost ne glede na spol, raso, narodnost, spolno usmerjenost, identiteto ali drugo osebno okoliščino sogovornika. Predani smo strpnosti do svojega sovražnika, kar je ultimativno najtežja preizkušnja za vsakega od nas. Življenje je sožitje med nami, ljudmi, in med nami ter naravo.

Za strpnost - kdaj, če ne `zdej`?

4. SPOŠTOVANJE - Z.DEJ

Četrtič,
spoštovanje je podstat našega sobivanja.

V Stranki zelenih dejanj – Z.DEJ smo zavezani spoštovanju. Medsebojnemu spoštovanju. Spoštovanju pravnih okvirov evropskih institucij. Verjamemo v integriteto. V samospoštovanje in spoštovanje lastne države. Trdim, da Slovenija ne spada na črni poljsko – madžarski vlak, ampak je zelena lokomotiva francosko-nemškemu vlaku. Spoštujmo se med seboj, spoštujmo drug drugega in spoštujmo naravo.

Za spoštovanje - kdaj, če ne `zdej`?

Svoboda, demokracija, strpnost in spoštovanje so torej temeljne premise, ki nas v Stranki zelenih dejanj vodijo pri delovanju in ki so bile naše vodilo tudi pri snovanju našega programskega kompasa. Samo svobodne in demokratične družbe so sposobne slišati glas mladih in malo manj mladih, da moramo zaustaviti propadanje okolja in rešiti planet, ker drugega nimamo. Ni planeta B.

Spoštovani,

dovolite, da v nadaljevanju orišem Programski kompas Stranke zelenih dejanj. V celoti si ga lahko preberete na naši spletni strani www.zdej.si.

Stranka Z.DEJ se je pri snovanju svojega programskega kompasa ukvarjala s temeljnim vprašanjem, kako iskati ravnovesje med kakovostnim razvojem (proizvodnje), ki nedvomno prinaša koristi za človeka in med ohranjanjem okolja, ki je predpostavka človekovega obstoja in posledično temelj obstoja industrije ter ekonomskega razvoja. 

Kako misliti okolje, brez, da bi hkrati mislili človeka in gospodarski in družben razvoj? Nemogoče.

S tem v mislih trdimo, da je trikotnik človek – okolje – razvoj nedeljiv sistem in da naše programske zahteve ne morejo biti utemeljene samo na okoljski politiki, četudi si v osrčje svojega delovanja postavljamo trajnostni pravični razvoj za vse prebivalke in prebivalce Slovenije. 

Človek venomer išče napredek, ki je osnova za blaginjo njegovega obstoja. Napredek je mogoč le, če ga poganja nakovalo ekonomije in tehnoloških inovacij. Ekonomija, industrija in tehnološki dosežki so človeku nezanikljivo olajšali njegovo vsakdanje življenje in prinesli številne druge koristi. Razvoj je omogočil spoznanja, ki jih človeštvo prej tisočletja ni moralo dognati. A razvoj industrije in tehnološki napredek ob posledičnih vzorcih masovne potrošnje, s sabo prinašata povečevanje onesnaževanja naravnega okolja, izčrpavata nenadomestljive naravne vire, izkoreninjata svetovno biotsko raznovrstnost ter prispevata k usodnim globalnim podnebnim spremembam. 

Dejstvo torej je, da mora vsaka politika delovati znotraj nujnega soodvisnega postulata človek – okolje – razvoj. 

V nadaljevanju bom tako na kratko utemeljil naše temeljne programske zahteve po teh treh postulatih. 

1. ZAŠČITA OKOLJA - Z.DEJ

Prvič,
zaščita okolja.

Evropski zeleni dogovor predvideva hipno zaščito okolja in zagotavlja evropska sredstva za države članice, ki si same dragih okoljskih ukrepov ne morejo privoščiti.

Slovenija menca na mestu, saj nima ideje, kako bi zaščitila svojo naravo. Nedopustno! Zato smo danes zbrani tu pred zahtevno nalogo snovanja nove politične stranke.

Naši prvi koraki bodo:

1.1. Prenovo slovenskega zdravstvenega sistema – zavzemamo se za javno dostopno zdravstvo. To je mogoče le, če spremenimo vpisne pogoje na fakultete in zagotovimo dovolj novih zdravnikov. Danes ima v Sloveniji 1 zdravnik preko 300 pacientov. Nemogoče je, da bi bila naša zdravstvena obravnava kakovostna in dostopna. Zavzemamo se povečanje števila zdravstvenih delavcev – ne samo zdravnikov, ampak tudi medicinskih sester, negovalk in drugih! Zavzemamo se za prenovo sistema podeljevanja koncesij in za poenotenje javnega naročanja v zdravstvu. Kakšen cinizem, da je cena srčne zaklopke v Celju 3x dražja kot v Ljubljani! Stranka Z.DEJ je proti plačni uravnilovki, saj smo prepričani, da morajo biti najboljši zdravstveni delavci najboljše plačani.

1.2. Ureditev dostopa do pitne vode prebivalcem v Anhovem – to je njihova ustavna pravica! Zakaj iz evropskih sredstev ne zgradimo novega vodovoda? Zakaj morajo ljudje v 21. stoletju prekuhavati vodo? Zakaj morajo ljudje v 21. stoletju po vodo hoditi v cisterne? Smo izgubili moralni kompas? Dovolj taki ignoranci države in občine, da ne govorim cementarne!

1.3. Predlagamo in zahtevamo, da Soča ostane dostopna ljudem! Uredba o kopanih vodah je višek sprevrženosti trenutne okoljske politike, ki predvideva, da se prebivalci ne bi več smeli kopati v Soči. Čigava pa je Soča, če ne naša? Dovolj takemu norčevanju!

1.4.       Hipna prepoved frackinga – ne bomo dovolili hidravličnega lomljenja v Sloveniji. Razvite države prepovedujejo tovrstno škodljivo vrtanje, posiljevanje zemlje! Mi pa take investitorje vabimo, klečeplazimo in jim celo ponujamo odškodnino! Dovolj takemu sprenevedanju!

1.5. Kemis, Termit, Ekosistemi, Eternit in drugi nonšalantni onesnaževalci našega okolja v Sloveniji nimajo mesta! Zakonodajo moramo prilagoditi na način, da bodo taki onesnaževalci pregnani iz Slovenije in da bodo za škodo povzročeno Sloveniji odgovarjali!

1.6. Zaščita slovenskih gozdov – smo druga najbolj gozdnata država v Evropi, ki ima en nacionalni park in ničelno lesno-predelovalno industrijo! Je to mogoče? Sem za zaščito slovenskih gozdov, za načrtno pogozdovanje, a tudi za premišljeno izrabo lesa! Smo za vzpostavitev pohištvene industrije!

1.7. Hipno sprejetje Zakona o zapiranju premogovnika Velenje – kako bomo sicer vedeli, kako bomo pravično prestrukturirali Šaleško dolino? Ali bomo kar čez palec – tako namreč v Sloveniji vladamo – sprejeli odločitev za zaprtje TEŠ6? Sem za hipno zaprtje TEŠ6, a nisem brezciljni idealist, da bi vas na prvi dan stranke zavajal, da je to možno. Kaj bomo z ljudmi, ki v premogovniku delajo? Kako bomo zaščitili njihov socialni položaj? Kako bomo pomagali dolini, ki je daleč od Ljubljane in nima 100 drugih razvojnih priložnosti? Zaprtja TEŠ6 se je potrebno lotiti ‘zdej’ in potrebno se ga je lotiti premišljeno z mislimi na okolje in človeka. 

1.8. Večja zaščito živali – dovolj je nehumanega ravnanja z živalmi. Živali so čuteča bitja. Sem proti nehumanemu ravnanju živali za zakol. Za neskončne ure mučenja na mrzlih tovornjakih. Zavzemamo se za omejitev ur prevoza živali za zakol in za spodobne okoliščine prevoza. Smo za večjo zaščito domačih ljubljenčkov. Dovolj je bilo mučenja psov na verigi!

2. ZAŠČITA ČLOVEKA - Z.DEJ

Drugič,
zaščita človeka.

Pandemija COVIDA-19 je nezanikljivo spremenila naš vsakdan. COVID-19 je ustavil naša življenja. Zdravje je postalo osrednja skrb slehernega posameznika in vsake države. 

Zato v ospredje naših socialnih zahtev postavljamo:

2.1. Prenovo slovenskega zdravstvenega sistema  – zavzemamo se za javno dostopno zdravstvo. To je mogoče le, če spremenimo vpisne pogoje na fakultete in zagotovimo dovolj novih zdravnikov. Danes ima v Sloveniji 1 zdravnik na primarni ravni preko 300 pacientov. Nemogoče je, da bi bila naša zdravstvena obravnava kakovostna in dostopna. Zavzemamo se povečanje števila zdravstvenih delavcev – ne samo zdravnikov, ampak tudi medicinskih sester, negovalk in drugih! Zavzemamo se za prenovo sistema podeljevanja koncesij in za poenotenje javnega naročanja v zdravstvu. Kakšen cinizem, da je cena srčne zaklopke v Celju 3x dražja kot v Ljubljani! Stranka Z.DEJ je proti plačni uravnilovki, saj smo prepričani, da morajo biti najboljši zdravstveni delavci najboljše plačani.

2.2. Pravično socialno politiko – s ciljem spodbujanja zdravega in okolju prijaznega prehranjevanja, Stranka Z.DEJ predlaga sodelovanje vsake izmed OŠ in SŠ z lokalnimi kmetijami, ki so od šol lahko oddaljene do 50 km. Vsi otroci in mladostniki naj brezplačno prejmejo vsaj 1 zdrav in lokalno pridelan obrok na dan. Tako država spodbuja zdravo prehranjevanje, pomaga lokalnim kmetom in obenem skrbi za okolje. Ker je tak način prehranjevanja dražji, naj se fond polni tudi iz novega davka na sladke pijače. Nadalje, nedopustno je, da so otroci v hudih psihičnih stiskah prepuščeni samemu sebi, ker država nima ustrezne politike na tem področju. Omogočiti je potrebno brezplačno psihološko oporo mladim (in drugim v stiski), ki to potrebujejo in sicer tako, da se zagotovi ustrezno infrastrukturo in dovolj strokovno usposobljenega kadra. Zavzemamo se za jasno ureditev zakonodajnega okvira izvajanja psihološkega ali psihoterapevtskega svetovanja. A hkrati potrebujemo jasno socialno politiko za delovno aktivno prebivalstvo in upokojence. Slovenija potrebuje prilagoditev delovnopravne in pokojninske zakonodaje, sploh glede na post COVID-19 okoliščine na trgu dela. Zavzemamo se za sistemsko gradnjo DSO ter varovanih stanovanj in naselij. 

2.3. Izobraževanje vredno 21. stoletja – V Stranki Z.DEJ se zavzemamo za prenovo sistema izobraževanja v smislu krepitve poklicnega izobraževanja in digitalizacije celotnega šolstva. Vzpodbujamo krepitev digitalnih kompetenc in odnosa do okolja že od zgodnjih osnovnošolskih let. Predlagamo več ur kakovostne športne vzgoje (atletika, gimnastika kot temeljni panogi naj prevladujeta) ter povrnitev avtonomije učiteljev (omejitev pritiska staršev na učni proces).

2.4. Za aktivni duh v aktivnem telesu – Stranka Z.DEJ verjame v nemirni duh vsakega od nas. Prepričani smo, da moramo športni duh negovati od vrtca naprej. Zavzemamo se za izgradnjo nacionalnih centrov za posamezne panožne športe in s tem zagotavljanje specializacije za posamezni šport v posamezni regiji. Da bo to možno, moramo urediti davčno zakonodajo za pokrovitelje za večja vlaganja v šport in tako odgovorna podjetja spodbuditi k sponzoriranju. Poskrbeti moramo za prekvalifikacijo vrhunskih športnikov po končani karieri in za vključevanje v športne projekte. Šport naj bo del našega vsakdana!

3. ZAŠČITA RAZVOJA - Z.DEJ

Tretjič,
zaščita razvoja.

Zakaj naj bi se zelena stranka sploh ukvarjala z vprašanjem razvoja, še več z vprašanjem industrijskega in gospodarskega razvoja? Ali naj se ne bi zelena stranka ukvarjala z urejanjem smeti, čiščenjem Slovenije, skrbjo za gozdove? Vsekakor. A vsak okoljski ukrep je nedeljivo povezan z razvojem Slovenije in nezanikljivo vpliva na slehernika od nas.

Želimo prispevati k razvoju države. Ne želimo razvoj države prepustiti nekomu drugemu – zeleni nismo samo za čistiti smeti, res pa je, da v  tem nedvoumno uživamo.

Da bi bili naše okoljske zahteve, ki sem jih nizal pod točko 1 in naše socialne zahteve, ki sem jih nizal pod točko 2 uresničljive in izvedljive, Slovenija potrebuje premišljen nadaljnji razvoj. Eden mimo drugega ne bomo mogli delovati. Tako smo prišli do te točke, kjer smo danes. Ker Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvo za okolje in prostor delujeta eden mimo drugega. Ker nevladniki in direktorji delujejo eden mimo drugega. 

Narava nima časa za take umetne delitve. Povezati se moramo v celoto in celostno razmišljati o našem nadaljnjem razvoju.

V Stranki zelenih dejanj smo prepričani, da se Slovenija do leta 2030 zmore uvrstiti med 20 globalno najkonkurenčnejših držav na svetu glede na metodologijo WEF. Ciljamo na to, da bomo obstoječo 2 – 4% letno rast BDP povečali na 3 – 5% letno rast v naslednjih desetih letih. Trudili se bomo soustvarjati poslovno okolje, ki bo omogočalo ustvarjanje delovnih mest z dodano vrednostjo 60.000-100.000 €  na zaposlenega.

Papir seveda prenese vse, v nadaljevanju nizam predloge za uresničitev teh ciljev:

3.1. Pravično razogljičenje Slovenije – V Stranki Z.DEJ se zavzemamo za hipno pripravo nacionalnega načrta za opustitev fosilnih goriv v Sloveniji. Za cilj smo si namreč zastavili, da do leta 2030 zapremo TEŠ6, kar pomeni, da potrebujemo nacionalni dogovor o premišljenem prestrukturiranju regije in energetski načrt samooskrbe na nacionalni ravni. Zavzemamo se za povečanje deleža energije iz obnovljivih virov. Smo proti hidroelektrarnam na reki Muri, a za skrbno in premišljeno izrabo potenciala vodika ter za razvoj baterij za shranjevanje energije.

3.2. Promet kot del slovenske rešitve in ne težava – Zavzemamo se za trajnostno prometno politiko, a ob predpostavki, da Slovenija ni zgolj Ljubljana. Javni potniški promet mora povezati celotno Slovenijo, pri čemer je ključno, da razvijamo okolju prijazno železniško infrastrukturo. Kjer je mogoče, gradimo kolesarske poti. Spodbujamo delitveno ekonomijo prevozov (t.i. car sharing). Smo proti širitvam obvoznic in avtocest. Več cest pomeni več prometa in več onesnaženja! 

3.3. Učinkovita prenova slovenskega zakonodajnega sistema – debirokratizacija – Slovenija se utaplja v zakonskih in podzakonskih aktih (več kot 21.000), ki so nejasni in med sabo neusklajeni. Slovenija potrebuje optimizacijo pravnega okvira, kjer se v ospredje postavijo trajnostne politike. 

3.4. Spodbude za prioritetne ekonomske razvojne smeri – Slovenija naj določi svoja prioritetna področja in za ta vzpostavi ugodno okolje (ustrezna zakonodaja in vzpodbude). Predlagamo tudi posebne spodbude za zagonska podjetja ter različne vrste zelenih kapitalskih skladov in obveznic. Nujna je uvedba oprostitve prispevkov v prvem letu za vsako novo zeleno delovno mesto, ki naj bodo primarno financirana iz evropskega zelenega dogovora. 

3.5. Decentralizacija in digitalizacija Slovenije kot predpogoj razvoja -Slovenija potrebuje načrtno decentralizacijo države, kar pomeni, da se morajo vse državne organizacije in organi v sestavi primerno razporediti po celi državi. Prometna infrastruktura je ključna za vsa mesta v Sloveniji, ne samo za Ljubljano. Predlagamo začetek digitalizacije državne uprave, kar pomeni vsaj to, da se uvede avtomatično digitalno potrdilo za vsakega državljana  – to je prvi korak k e-volitvam.

3.6. Uvedba davka na sladke pijače – Posledice uživanja sladkih pijač so uničujoče za naše zdravje. Prav je, da se take pijače obdavči in sredstva nameni za spodbujanje lokalne hrane v OŠ in SŠ.

3.7. Uvedba davka na nereciklirane plastične embalaže – Kot del vseevropskega boja zoper plastično embalažo, predlagamo uvedbo davka nanjo. V EU recikliramo le od 30 do 40 odstotkov take embalaže, ki zato izjemno obremenjuje okolje in naše zdravje. Predlagamo uvedbo davka na nereciklirano plastično embalažo, ter namembnost davka v razvoj zelene industrije.

Spoštovani,

čas je, da ukrepamo ‘zdej’. Čas je za zelena dejanja. Dovolj je bilo besed. Dovolj je bilo zavajanj. Dovolj praznega besedičenja. Dovolj umetnih delitev. 

Čas je za nas. Za svobodo, naravo, razvoj. Za zelena dejanja. 

Spoštovani,

edini izgubljen volilni glas je tisti glas, v katerega ne verjamemo. Verjemite mi, da glas za naravo, zdravje in svobodo ni nikoli izgubljen glas! 

Spoštovani,

Slovenija je od danes naprej bogatejša za pravo zeleno politično stranko. 

Pozivam – naj bo edini dan, ki ga ne preživimo v naravi, dan volitev. Takrat je čas za dejanja, čas za nujni politični aktivizem. Čas za zeleno!

Time is now!

Hvala.

Novice