Za podpredsednika stranke je bil na ustanovnem kongresu izvoljen Gregor Erbežnik.

Gregor Erbežnik je rojen 10.01.1965 v Ljubljani, kjer je preživel tudi otroštvo. Osnovno šolo je obiskoval v Ljubljani, srednjo šolo pa v Škofji Loki, na oddelku za mlade športnike. Po končani gimnaziji je odšel na obvezno služenje vojaškega roka, nato pa se je vpisal na BF v Ljubljani. Leta 1987 se je začel ukvarjati s trgovino na debelo in drobno s športno opremo, kar počne še danes.

V prostem času, ki ga, žal, ni veliko, rad bere in se ukvarja s športom. Veliko mu pomeni tudi skrb za okolje, s katero sta ga seznanila starša v zgodnji mladosti. Verjame, da moramo ekologijo in skrb za okolje ne samo poznati, ampak ju tudi živeti.