Kratka biografija

1981

Rojstvo

Ustanovitelj Stranke zelenih dejanj je Jure Leben. Rojen je v Ljubljani (1981)

2006

Študij v ZDA

V Združenih državah Amerike je na Green Mountain College leta 2006 zaključil študij na področju ocenjevanja in ukvarjanja z okoljem ter pridobil naziv Bachelor of Science (BSc). Po končanem študiju v Ameriki se je preselil v Veliko Britanijo. Ob delu v transportnem inštitutu TRL – tam je bil zadolžen za ocenjevanje transportnih sistemov in presojo njihovih vplivov na okolje

2008

Študij na Oxford Brookes Universty

študiral na Oxford Brookes University ter uspešno v 2008 dokončal specialistični okoljski študij. V svojem zaključnem delu je raziskoval povezave med nacionalnimi razvojnimi kazalci in količino implementirane tehnologije vodika ter gorivnih celic. Ob delu na TRL je bil prejemnik štipendije, ki jo podeljuje evropski sklad Marie Curie.

2008

Prevzem Centra za obnovljive vire energije in varstva okolja v Pivki

Leta 2008 se je vrnil v Slovenijo in istega leta prevzel vodenje Centra za obnovljive vire energije in varstvo okolja v Pivki. Tam se je osredotočal na teme kot so obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije in alternativni viri energije v prometu in v stavbah.

-

Nadaljevanje kariere

Kariero je kasneje nadaljeval na Službi vlade za podnebne spremembe, kjer je bil zadolžen za razvoj politik na področju energije in novih zelenih tehnologij ter za vodenje EU projektov. Na Službi vlade za podnebne spremembe je spoznal rigidnost slovenske javne uprave. Še danes meni, da bi Slovenija lahko storila več na področju varovanja okolja in v ta namen pridobila več evropskega denarja, če vladnih organov ne bi bremenila birokracija.

2012

Zaposlitev na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje

Leta 2012 se je zaposlil na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer je vodil implementacijo ECO oznake in eko inovacij ter bil vodja medresorske delovne skupine za zelena javna naročil in namestnik vodje medresorske delovne skupine za zeleno davčno reformo. Slovenija še danes potrebuje zeleno davčno reformo in sicer mora ukiniti subvencije na fosilna goriva, vpeljave novih tehnologi in energentov.

2014

Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor

Leta 2014 je bil kratek čas državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, zadolžen za področje okolja.

2016

Prevzem položaja državnega sekretarja

Leta 2016 je prevzel položaj državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo in s tem vodenje največjega državnega infrastrukturnega projekta, gradnjo drugega tira.

2017

Nadaljevanje projekta drugi tir

Projekt smo v letu 2017 premaknili iz mrtve točke, kjer se je zasidral po več kot dvajsetih letih načrtovanja. Preveč je bilo črnila prelitega za ta projekt, manjkal pa je natančen pogovor in predvsem dejanja. V letu 2017 je Leben z Agencijo Jaspers, Evropsko investicijsko banko in 7 zalednimi državami dogovoril, da se projekt skupaj izpelje. Žal sta dva referenduma načrte prekrižala. Vseeno pa je danes Drugi tir neizpodbitno dejstvo za vsako vlado, saj ga potrebuje regija, Luka Koper in nenazadnje ga potrebujejo Slovenske železnice.

2018

Uspehi na položaju

Na položaju državnega sekretarja je deloval do izvolitve na položaj ministra za okolje in prostor septembra 2018. V kratkem času je kot minister naredil veliko. Preprečilo se je gradnjo hidroelektrarn na reki Muri in fracking v Petišovcih, začelo se je s preurejanjem Jernejevega kanala, začela se je sanacija Ekosistemov v Prečni in v Celju se je začela obnova onesnažene zemlje pri otroških vrtcih. Začelo se je urejati kaos pri nakopičeni odpadni embalaži in preprečilo se je, da se nam Neapelj zgodi sredi Ljubljane.

My Vision & Mission

What I Believe

Education For All

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

Now This Time (65%)

Economic Development

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

Now This Time (70%)

Medical Development

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

Now This Time (75%)

Science & Technology

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

Now This Time (68%)

Education For All

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

The next we believe (85%)

Economic Development

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

The next we believe (95%)

Medical Development

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

The next we believe (90%)

Science & Technology

There are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages of Lorem Ipsum, but the of Lorem Ipsum, but the majority are many variations of passages

The next we believe (92%)

Dogodki

3 Jun
life Style

Happy Mind Happy

2 Jun
Inspration

Learn To Fight

5 Aug
Inspration

knowledge is power

3 Jun
life Style

Happy Mind Happy

2 Jun
Inspration

Learn To Fight

5 Aug
Inspration

knowledge is power

Novice